Ring for et uforpligtende tilbud 51 24 84 70

Tilskud/Finansiering

Kan jeg få tilskud?

Da naturgas er en meget miljøvenlig energiform, kan du få tilskud til dit nye naturgasfyr.

Vi giver tilskuddet på baggrund af en aftale med Klima- og Energiministeriet om at støtte energibesparelser.​

Hvor stort er tilskuddet?

Tilskuddet ligger mellem 3.500 kr. og 5.500 kr. afhængig af, hvad du skifter fra. 

Vi giver tilskud, både ved skift fra olie til naturgas, og ved skift fra et gammelt gasfyr til et nyt kondenserende gasfyr. Find listen over de forskellige tilskud her.

De nuværende tilskud gælder til og med 31. december 2012.

Tilskud til installation af solcelleanlæg

Har du eller tegner du en naturgasaftale med Naturgas Fyn, kan du også søge tilskud til installations-arbejdet i

forbindelse med opsætningen af et solcelleanlæg.

Naturgas Fyn yder tilskud til installation af anlæg på 4 kWpeak på 1.500 kr. og 6 kWpeak på 2.200 kr. Tilskud til større anlæg beregnes individuelt. Du kan finde tilskudstabellen her.

Søg og få tilskud, før du bestiller naturgasfyr og andre installationer. Se mere på www.naturgasfyn.dk

Finansiering

Opnå finansiering af din gasinstallation med op til 100.000 kr.

Naturgas Fyn tilbyder at finansiere nye naturgasinstalslationer med op til 100.000 kr.

Du kan låne til hele varmeinstallationen med tilknyttet rørarbejde og evt. radiatoranlæg samt etablering af stikledning.

Information om lånevilkår

​Renten er variabel og tager udgangspunkt i CIBOR 3 måneder. Renten er pr. d.d. 5,3780 % p.a.

Vi har ingen gebyrer ved etablering og administration af lånet. Vi opkræver kun gebyrer i forbindelse med eventuelle rykkere for betaling og tilknyttede omkostninger ved inkasso.

Der kan ydes lån på fem eller 10 år. Ydelsen er fast i hele perioden, således at sidste afdrag vil bestå af restbeløbet.

Ydelsen kan blive reguleret, hvis f.eks. renten stiger væsentligt. 

En kort ændring i løbetiden vil der ikke blive reguleret for.

Ydelsen skal betales kvartalsvis. Hvis du låner 40.000 kr. over fem år, vil den kvartalsvise ydelse være 2.344 kr.

Hvis du låner 40.000 kr. over 10 år, vil den kvartalsvise ydelse være 1.352 kr. Du kan dog til enhver tid, og gebyrfrit, indfri lånet – fuldt eller delvist.

Forudsætninger for at kunne få lån

For at kunne optage et lån til finansiering af din naturgasinstallation skal følgende krav være opfyldt :

  • ​Du skal have tegnet en naturgasaftale med Naturgas Fyn
  • ​Du skal være kreditværdig
  • ​Du må ikke være registreret i RKI
  • ​Du skal have indsendt nødvendig doumentation (se under Processen)
  • ​Du skal tilmeldes PBS på både ydelse og gasafregning

Bemærk: Hvis du i låneperioden vælger en anden gasleverandør end Naturgas Fyn, skal lånet omgående indfries.

Hvis du flytter, skal lånet indfries. Lånet kan evt. overdrages til den nye ejer, hvis denne er kreditværdig.

​"Arbejdet var vel forberedt og udført hurtigt og professionelt."

Ebbe, Ringsted

​"Jeg har altid været tilfreds med Højlands VVS. Sonni laver altid et godt stykke arbejde og er til at regne med. "

Claus, Sorø

​"Yderst tilfreds med udført opgave og pris ikke mindst :) "

Per, Store Merløse

​"Var fint tilfreds med arbejdet som blev udført. Badeværelset er blevet som vi havde håbet på."

Michael, Sorø

Et godt tilbud - Tlf.: 51 24 84 70